سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب مطهری –
ایرج نور بهشت –
موسی نقره ئیان –
محمدعلی مکی زاده –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه از پیکر های آندزیتی ، داسیتی ، دیوریتی و گابرویی تشکیل شده است. این سنگ‌ها در اثر هجوم محلول‌های هیدروترمال به شدت والتر شده‌اند . تحت تزریق سیالات ماگمایی و آب‌های متئوریکی زون های دگرسان شده متفاوتی در محل به‌وجودآمده است. مطالعات کانی‌شناسی ویروسی نتایج آآنالیز های ASS.NAA.XRF و میکروپروب مدل احتمالی این دگرسانی را در اختیار ما قرار می‌دهد. زون‌های آلتره در این محیط عبارتند از: آرژیلیکی، آلونیتی این، اسید سولفات، سیلیسی. از کانی‌های عمده این آلتراسیون ها ، ژاروسیت ، ناتروژاروسیت ، آلونیت ، ناتروآلونیت ، هماتیت، هالیت ، کائولینیت ، ژیپس و کوارتز می‌باشد. هم یافتی ناتروآلونیت – ناتروژاروسیت ،کائولینیت ، ژیپس و کوارتز بیانگر اینست که سنگ‌های آتش‌فشانی اسیدی در یک محیط با فعالیت بالای یون‌های هیدروژن و سولفات دگرسان شده‌اند.