سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – استادیار ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران
علیرضا میرنظامی – کارشناس ارشد سازه ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که امروزه در آنالیز و بررسی رفتار سازه ها نقش مهمی را ایفاء می نماید و خود یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختمانها در زلزله های گذشته به شمار می رود، بی نظمی در سازه ها می باشد. نامنظمی موجب پیچیدگی رفتار لرزه ای سازه و ایجاد تمرکز تنش در اجزا آن می شود. آیین نامه های معتبر زلزله دنیا، نامنظمی ها را به دو نوع نامنظمی در پلان و ارتفاع تقسیم بندی می نمایند. هر یک از این دو نوع خود به چندین دسته، تقسیم می شوند. آیین نامه زلزله ایران (استاندارد ۲۸۰۰)، نامنظمی در ارتفاع را به سه نوع، نامنظمی سختی، مقاومت و جرم تقسیم بندی کرده است. اما یکی دیگر از انواع نامنظمی در ارتفاع که در آیین نامه های دیگر همچون آیین نامه سیاک به آن اشاره شده است و آیین نامه زلزله ایران در آن مورد مسکوت است، نامنظمی به علت اختلاف تراز طبقات می باشد. این حالت که بیشتر به خاطر مسائل معماری به وجود می آید، توسط آیین نامه زلزله ایران مورد توجه قرار نگرفته و هیچ رابطه ای برای محاسبه پریود و یا هیچ روش خاصی برای بارگذاری استاتیکی معادل آن، پیشنهاد نشده است. در این مقاله به وسیله نرم افزار ANSYS با بررسی غیر خطی، بیش از ۳۰ مدل دوبلکسی در ۶ دیتیل مختلف و مقایسه آنها در شرایط مختلف شامل تغییرات اختلاف تراز طبقه دوبلکسی، اثرات تقویت بال وجان، ورق پیوستگی و سخت کننده، سعی در ارائه مناسبترین راهکارها و نیز دیتیل اجرائی با توجه به مقدار اختلاف تراز طبقات در ساختمانهای دوبلکسی بدون فاصله، شده است