سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز عبادی – کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

فلسفة مهم در طرّاحی سیستمهای با مهاربندی ضربدری ، میزان جذب انرژی زلزله توسّط این مهاربندها است. از عوامل تأثیرگذار در جذب انرژی توسّط مهاربندها ، عملکرد ستونها در طول زلزله و اثر متقابلشان بر رفتار مهاربندها می باشد. در این تحقیق عملکرد ستونها و تأثیر آنها در میزان جذب انرژی کل سازه توسّط نرم افزار ANSYS بررسی شده است. ضمن اینکه تأثیرات ناشی از محدود کردن ضریب لاغری و نحوة رفتار ستونها و مهاربندها در حین افزایش بار جانبی مورد بررسی قرار گرفته است. طرّاحی ها بر اساس آئین نامة فولاد آمریکا با روشهای تنش مجاز و مقاومت نهائی انجام شده و از آنالیز استاتیکی غیرخ ّ طی جهت بررسی مدلها استفاده شده است. کمانش زودهنگام ستونها باعث خرابی سازه و عدم استفادة مناسب از ظرفیّت جذب انرژی مهاربندها می گردد. نتایج بصورت جداول و گرافهائی ارائه گردیده اند.