سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه اکبری پورکانی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
حسن ,رنجبرعسکری – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
مهدی سویزی, – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

در این مقاله، تولید موج طولی دراثرانتشار پالس گوسی کوتاه در پلاسمای کم چگال در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد بررسی قرار می گیرد. مغناطیسی بودن پلاسما، منجر به تولید موج طولی در راستای انتشارموج الکترومغناطیس می شود. برهم کنش بین لیزر و الکترون ها، باعث بگیرد که برهم کنش بین سرعت الکترون ها با میدان مغناطیسی محیط پلاسمایی، منبع ω می شود الکترون ها سرعت نوسانی با فرکانس نوسان نور لیزر خطی موج ، برهم کنش آن با میدان مغناطیسی موج الکترومغناطیس منبع غیر خطی موج طولی (متناسب با توان سوم میدان) می باشد. هم چنین نشان داده می شود تغییرات مکانی شدت موج الکترومغناطیس، منبع غیر خطی موج الکترومغناطیس می باشد.