سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا قبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
امیر زنجانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در اینجا از مدلهای PHSCT و MPHSCT برای توصیف تعادل مایع – بخار مخلوط مبرد ها استفاده شده و نتایج ب ا یکدیگر مقایسه شده اند . پارامترهای ماده ی خالص با استفاده از داده های فشار بخار مبرد ها محاسبه شده اند. بسط معادله ی به دست آمده به مخلوط ها با استفاده از قاعده ی اختلاط تک سیاله و پارامتر بر هم کنش دوتایی kij انجام شده است، پارامتر مذکور به کمک fit کردن مدل های مذکور با داده های تجربی موجود در مقالات برای مخلوط های مورد مطالعه بدست آمده است . با این پارامتر ها انحراف میانگین فشار و ترکیب بخار محاسبه شده از داده های تجربی برای سیستم های مورد مطالعه به ترتیب % ۲٫۵ و % ۲ برای مدل اول و % ۵ و % ۰٫۸ برای مدل دوم و همچنین انحراف میانگین حجم مایع محاسبه شده از داده های تجربی به ترتیب % ۰٫۷ و % ۰٫۳ بدست آمده است.