سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – کارشناس ارشد متالورژی
محسن کاظمی – کارشناس متالورژی

چکیده:

در این پژوهش فولاد نسوز DIN 1/4841) X15CrNiSi2520) تولید شده در مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان برای دستیابی به سیکل آنیل محلولی مناسب تحت آزمایش قرار گرفته است. نمونه های فشار با قطر ۵ و طول ۷ میلیمتر تهیه شده است و در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد، کرنش ۰/۷ و سرعت کرنش ۰/۱S-1 کار گرم شدند و بلافاصله کوئنچ شدند سپس نمونه های تهیه شده در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد در زمانهای ۱ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۶۰ دقیقه آنیل محلولی شدند و سپس ریز ساختارهای بدست آمده متالوگرافی و مطالعه شده است و با ساختار بلافاصله بعد از کار گرم مقایسه گردید. در مطالعه ساختار مشخص می شود که زمان حداقل ۵ دقیقه برای آنیل انحلالی لازم است و در زمانهای بیش از ۲ دقیقه هم رشد دانه آغاز می شود. در آزمایش دیگری یک محصول تولید شده در مقیاس صنعتی تحت آزمایش قرار میگیرد و اثر افزایش زمان آنیل نحلولی بر رشد دانه در مقیاس بزرگتر نیز بررسی شده است.