سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

در اکثر ساختمانهای بنائی موجود معمولاً تما می بار سقف توسط دیوارهای باربر تحمل نمی گردد و قسمتی از آن به تیرها و ستونهای فلزی وارد می شود.اتصالات تیر به ستون دراین ساختمانها معمولاً توسط نبشی نشیمن یا نبشی جان صورت می گیرد که در حقیقت یک اتصال نیمه صلب می باشد . این قابهای نیمه صلب به خوبی قابلیت تحمل بارهای ثقلی را داشته و به میزان کمی هم می توانند بارهای جانبی را تحمل نمایند، اما ترکیب آنها با دیوارهای آجری میانقاب، تولید یک قاب مرکب نموده که هم دارای مقاومت جانبی بیشتری بوده و هم دارای شکل پذیری بیشتری است استفاده از این قاب مرکب در ساختمانهای اسکلت فلزی قدیمی که فاقد قابهای با د بندی می باشند نیز به وفور مشاهده می گردد .در این تحقیق اتصال نیمه صلب تیر به ستون به صورت فنرهای پیچشی متصل به انتهای تیر در نظر گرفته شده است که سختی پیچشی این فنرها در حالت اتصال ایده آل کاملاً مفصلی برابر با صفر و در حالت ایده آل کاملاً صلب برابر با بی نهایت و در حالت نیمه صلب عد دی مشخص می باشد که با روش های تحلیلی و استفاده از نتایج آزمایشات موجود قابل محاسبه می باشد . در این تحقیق رفتار قابهای مرکب نی مه صلب تحت اثر بارهای جانبی زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است و نحوه اعمال رفتار نیمه صلب اتصالات در محاسبه مقاومت قاب مرکب بیان گردیده است و با حل چند مثال عددی نشان داد ه شده است که صرفنظرکردن از رفتار نیمه صلب اتصال می تواند در حدود ۲۰ تا ۴۰ در صد در برآورد مقاومت جانبی قاب مرکب ایجاد خطا نماید . از نتایج این تحقیق می توان برای مطالعه رفتار قابهای مرکب نیمه صلب در ساختمانهای بنائی و اسکلت فلزی قدیمی استفاده نموده و جهت بهسازی و تقویت آنها اقدام نمود.