سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهرخ مالک – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید رجبی – کارشناس ارشد سازه، گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله رفتار قاب متشکل از تیر لانه زنبوری و ستون دوبل ناودانی تسمه دار مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش اجزاء محدود چهار مجموعه مدل مربوط به چهار قاب واقعی آزمایش شده در مرجع (۵) اختیار شده و هر یک از مدل ها تحت بارگذاری تک اهنگ (مونوتونیک یا یک طرفه) و چرخه ای (سیکلیک یا رفت و برگشتی) و با استفاده از منحنی تنش – تنجش چند خطی مورد بررسی و تحلیل غیر خطی قرار گرفته اند. قابهای مورد مطالعه با تیرهای لانه زنبوری ساخته شده از تیر آهم IPE180 با ۱۰، ۸، ۶ و ۱۲ چشمه مطابق با استاندارد ایران در نظر گرفته شده و مدلسازی گردیده اند. بارگذاری شامل بار متمرکز مونوتونیک قائم P بر واسطه دهانه تیر و نیروی متمرکز مونوتونیک جانبی معادل P 0/2 می باشد که در محل اتصال تیر به ستون اعمال گردیده است. دراین مطالعه پدیده هایی چون بروز پلاستیسیته گسترده، تشکیل مکانیزم ویرندیلی و کمانش جانبی – پیچشی جان تیر لانه زنبوری، که طی آزمایشها مشاهده شده بود، از طریق عددی باز تولید شده است. بارگذاری سیکلیک یا رفت و برگشتی تحت کنترل تغییر مکان اعمال گردیده است گام های تغییر مکان جانبی سیکلیک به طور متقارن در محل تقاطع طولی و تیر وستونها و با افزایش mm5 تغییر مکان جانبی در هر گام بر سازه اعمال شده است و نمودارهای بار- تغییر مکان مونوتونیک و هیسترتیک حاصله ارائه گردیده و مورد بحث قرار داده شده اند و همچنین به تبیین رفتار تک آهنگ و چرخه ای قاب و تشریح پدیده های منجر به کنترل مقاومت نهایی و میزان شکل پذیری قابها، پرداخته شده است.