سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نازلی صبا – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
فرزانه فراهانی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی رفتار لایه F2 یونسفر در زمان دو طول ژئومغناطیسی در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، می‌پردازد. نمودارهای پربندی انحراف فرکانس بحرانی لایه F2 یونسفر در زمان طوفان ژئومغناطیسی و مقایسه آن با تغییرات مولفه افقی میدان ژئومغناطیسی H، همچنین تغییرات اندیس ژئومغناطیسی Dst در بازه روزهای طوفان، فاز مثبت در زمان طوفان ژئومغناطیسی را نشان می‌هد. با استفاده از داده‌ای سونداژ قائم یونسفری میتوان تغییرات زمانی یونسفر در زمان طوفان ژئومغناطیسی را بررسی نمود.