سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حسین زاده اصل – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای با مصالح بنایی، یک اتاق آجری در مقیاس واقعی و بر اساس توصیه های استاندارد ۲۸۰۰، طراحی شده و بر روی میز لرزان مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف ساخته شد. اتاق مذکور دارای کلاف بندی قائم و افقی بوده و سقف آن از نوع طاق ضربی می باشد. بازشوهایی با ابعاد متفاوت، جهت بررسی اثرات اندازه، هندسه و محل آنها در اطراف اتاق منظور شد. اتاق بر روی میز لرزان مورد آزمایشهای لرزه ای و اعمال رکودهای متناسب با رکوردهای زلزله های بم، طبس ، السنترو و همچنین هارمونیک با دامنه افزاینده قرار گرفت. پس از انجام آزمایش، با استفاده از روش اجزاءمحدوده و توسط یک نرم افزار غیر خطی رفتار داخل صفحه و اخارج از صفحه دیوارهای آجری به روش استاتیکی غیر خطی تحلیل وبررسی شد. نتایج نشان داد اجرای صحیح کلاف بندی قائم و افقی و به خصوص اتصال صحیح و مناسب آنها به یکدیگر، نقش اصلی را در پایداری و یکپارچگی سازه دارد. نشست زمانی دیوارهای آجری تا قبل از آزمایش و در نتیجه کاهش مقاومت اصطکاکی بین دیوار و کلاف فلزی روی دیوار، در ریزش به خارج از صفحه دیوارها موثر تشخیص داده شد.