سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید عرب باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برجهای خنک کننده با توجه به نقشی که در نیروگاه ها بعهده دارند، در فهرست سازه های خاص و مهم به شمار می روند . خرابی های گوناگونی بروی پوسته سازه برج خنک کن در طول قرن گذشته بعلت عوامل مختلفی رخ داده است و این امر باعث جهت گیری تحقیقات به سمت بررسی رفتار این سازه گردید . در این بین، تعداد کمی از مطالعات به سمت تحلیل مودال و بررسی رفتار این سازه در اثر نیروی زلزله پرداخته اند . بدین جهت این مقاله سعی بر بدست آوردن پاسخ سازه خصوصاً پوستۀ آن در اثر اعمال نیروی زلزله خواهد داشت . با انجام تحلیل مودال و بارگذاری هارمونیک با پریود های مختلف، سعی بر بررسی نحوه تاثیر پذیری پاسخ سازه از پریود بارگذاری خواهیم داشت و سپس با انجام آنالیز تاریخچه زمانی پاسخ سازه در اثر اعمال نیروی زلزله و باد
مقایسه می گردد . وضعیت آرایش پایه ها ) X و V و ) II شکل از پارامترهای مهم است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد .