سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استاد گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برجهای خنک کننده با توجه به نقشی که در نیروگاه ها بعهده دارند، در فهرست سازه های خاص و مهم به شمار می روند.خرابی های گوناگونی بروی پوسته سازه برج خنک کن در طول قرن گذشته بعلت عوامل مختلفی رخ داده است و این امر باعث جهت گیری تحقیقات به سمت بررسی رفتار این سازه گردید. در این بین، تعداد کمی از مطالعات به سمت تحلیل مودال و بررسی رفتار این سازه در اثر نیروی زلزله پرداخته اند. بدین جهت این مقاله سعی بر بدست آوردن پاسخ سازه خصوصاً پوستة آن در اثر اعمال نیروی زلزله خواهد داشت.با انجام تحلیل مودال و بارگذاری هارمونیک با پریود های مختلف، سعی بر بررسی نحوه تاثیر پذیری پاسخ سازه از پریود بارگذاری خواهیم داشت و سپس با انجام آنالیز تاریخچه زمانی پاسخ سازه در اثر اعمال نیروی زلزله و باد مقایسه می گردد. وضعیت آرایش پایه ها(XوV و II ) شکل از پارامترهای مهم است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.