سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد –
عباس سیوندی پور –
محمد بزاز –

چکیده:

این نظریه که ارتعاش آزاد خاک ها در زلزله های بزرگ روی می دهد،شبیه یک تناقض است.و این تناقض ناشی از این حقیقت است که انرژی آزادشده از منابع زلزله در نسبت به زمان ثابت نیست و در زمان آزاد شدن انرژی بدون اینکه موج های اصلی زلزله به خاک برسند،خاک به حالت ارتعاش آزاد در می آید از این رو از شتابنگاشت ها می توان برای تشخیص مودهای فرعی ارتعاش خاک که توسط موج های اولیه بوجود امده انداستفاده کرد.در واقع ارتعاش آزاد تعیین شده در شتابنگاشت ها در زلزله های بزرگ مربوط به انرژی موج های برشی است .دو شیوه برای تخمین دوره تناوب خاک در حالت ارتعاش آزاد خاک از شتابنگاشت ها ارائه شده است: – روش همپایه نگاشت (autocorrelogram)- استفاده ازطیف فوریه ، در اکثر مواقع می توان فرکانس مودهای بالاتر از سه مود اول خاک را از هر دو روش ذکر شده به خوبی تعیین کرد.با این دو روش همچنین می توان میرایی خاک ها را در حالت ارتعاش آزاد بدست آورد.در طراحی های لرزه ای حاضر که ترکیبی از اطلاعات بدست آمده ازشتابنگاشت ها می باشدتطبیق ضعیفی بین داده های حاصل از اندازه گیری شتابنگاشتی و روش تئوری وجود دارد.در این مقاله پس از معرفی این دو روش به تفاوت آنها پرداخته شده است.