سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن عبدل پور –
ضیاء الدین زمان زاده –

چکیده:

طراحی سازه های فضایی درنواحی تحت فعالیت های لرزه ای بزرگ ایجاب می کند که رفتارهای دینامیکی این نوع ازسازه ها را نسبت به نیروهای زلزله بدانیم برخلاف سایر سازه های متعارف که اطلاعات کافی درمورد این رفتارها دردست می باشد ولی درمورد سازه ها ی فضایی اطلاعات کافی دردست نمی باشد دراین مقاله سعی شده است تا پاسخهای دینامیکی را برروی گنبدهای مشبک تک لایه درمقابل حرکت های افقی زلزله با استفاده از شتاب نگاشتهای به مقیاس درآمده زلزله های نزدیک به گسل و چگالی های مختلف جرمی و اعضا مختلف اختصاص داده شده به اعضا گنبد درانواع مختلف گنبد بررسی شود با استفاده ازنتایج حاصل ازاین تحلیل ها نیروهای زلزله درتراز های مختلف یک گنبد بدست آمده اند جهت تخمین نیروهای برش پایه و همچنین نیروهای ناشی ا ززلزله درترازهای مختلف یک گنبد روابطی ارائه شده است .