سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب الدین ترابیان – کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران
رسول میرقادری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی معمولا در دو نوع سخت شده و سخت نشده ساخته می شوند. به طور کلی انواع سخت شده از نظر عملکرد لرزه ای و نیز مسائل بهره برداری مناسب تر میباشند، ولی بخاطر وجود سخت کننده های متعدد وجزئیات اجرایی فراوان، باید وقت و هزینه زیادی برای ساخت آنها صرف گردد (۱). بنابراین ایده دیوار برشی فولادی موج دار با اینهدف ارائه شده است که با بهره گیری از سختی برون صفحه ای ذاتی ورق، که از شکل هندسی موج خا ایجاد می گردد، به نوعی بدون بکارگیری هرگونه سخت کننده ای، کمانش های موضعی و کلی ورق تا اندازه ای مهار گردند. به منظور بررسی رفتار لرزه ای این دیوارها، با بکارگیری نرم افزار اجزاء محدود غیر خطی ANSYS و مدل سازی سه بعدی دیوار با المان پوسته هشته گرهی، با انجام تحلیل های همزمان غیر خطی مادی و هندسی، رفتار غیر خطی و پس کمانشی این دیوارها در ضخامت های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطلعات نشان داده اند که خصوصیات رفتاری ورق های موج دار در برش، وابستگی زیادی به خصوصیات هندسی و میزان لاغری اجزاء مقطع دارد. طبق بررسی های صورت گرفته در این مقاله، دیوارهای بری فولادی موج دار نازک از خصوصیت لرزه ای ویژه ای برخوردارند و می توانند ضمن دارا بودن مقاومت اندک، از شکل پذیری بالایی برخوردارباشند و در نتیجه، به سبب تقاضای اندکی که بر روی اعضای پیرامونی ایجاد می نمایند، از این قابلیت برخوردار گردند که در کاربردهای طراحی لرزه ای و مقاوم سازی بکار برده شوند.