سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد عزیزی بندرآبادی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر آقاکوچک – استاد بخش مهندسی عمران؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود سلطانی محمدی – استادیار بخش مهندسی عمران؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

یکی از روشهای متداول مقاوم سازی ساختمانهای بنایی، استفاده از روکش بتن مسلح برای تقویت دیوار بنایی می باشد. در این روش روکش بتنی به ضخامت ۳ تا ۵ سانتیمتر به روی سطح دیوار بنایی مسلح شده با شبکه ای از میلگردهای افقی و قائم شاتکریت می شود. هدف از این مقاله مدل سازی اثر روکش بتن مسلح بر رفتار غیر خطی داخل صفحه دیوار مصالح بنایی محصور شده با کلافهای قائم و افقی می باشد. این مدل سازی به روش اجزای محدود و بر مبنای روش ترک پخشی ثابت و مدلهای رفتاری متوسط بتن مسلح، مصالح بنایی و ملات و با استفاده از نرم افزار ،WCOMDتوسعه داده شده در دانشگاه توکیو، انجام می شود. در این مقاله، یک روش مدل سازی برای المان بنایی تقویت شده با روکش بتن مسلح، با در نظر گرفتن اثرات لغزش نسبی بین دو المان پیشنهاد شده است. سپس دقت این روش با مقایسه نتایج تحلیل و نتایج آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از کنترل صحت مدل سازی، با استفاده از این روش و انجام مطالعه پارامتریک روی دیوار بنایی کلافدار، تاثیر مشخصات مختلف روکش بتنی بر رفتار دیوار تقویت شده بررسی شده است.