سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حمیدرضا حسینی – مربی آموزشی گروه مهندسی سازه موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
حسن آقابراتی – استادیار گروه مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:
دیوار برشی، یک سیستم کارآمد باربر جانیی در سازه ها است در این سیستم، نوع رفتار سازه ای، خمشی ، برشی و یا تواماً می باشد. دیوار برشی فولادی در دو حالت سخت شده و سخت نشده کاربرد دارد . یکی از نوع آوری هایی که اخیراً در دیوار برشی فولادی بکار برده می شود استفاده از ورق موج دار بجای ورق های ساده است. ایده جایگزینی دیوار برشی فولادی موج دار به عنوان دیوار برشی فولادی سخت شده در سالهای اخیر مطرح شده و نتایج مطلوبی نیز بدست آمده است.مطالعات در این مورد میین آن است که ظرفیت اتلاف انرژی،نسیت شکل پذیری و سختی اولیه سیستم های دارای این تکنولوژی بدلیل داشتن سختی خارج از صفحه زیاد در مقایسه با نمونه های سخت نشده و نیز نمونه های سخت شده بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود و مدل سازی توسط نرم افزار Abaqus/CAE به بررسی و مقایسه رفتار هیسترزیس مدل ها با تغییرزاویه جهت انتشار موج های سینوسی، مثلثی و ذوزنقه ای، تحت بارگذاری چرخه ای پرداخته شده که نتایج این پژوهش حاکی از عملکرد لرزه ای بهتر موج سینوسی نسیت به دو موج مثلثی و ذوزنقه ای از نقطه نظر قابلیت جذب انرژی، میزان شکل پذیری و ظرفیت باربری می باشد و این پارامتر ها با تغییر جهت موج در هر مورد نیز تغییر چشمگیری دارد و درکل رفتار هسیترزیس دیوار های با موج قائم مناسب تر از رفتار دیوار با جهات مختلف است.