سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صابری – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

سازه های فضا کا ر از آن جهت که سبکتر بوده و رفتار مناسبی در برابر زلزله از خود نشان می دهند مورد توجه قرار گرفته است . سازه های فضا کار چلیکی نسبت به سازه های تخت نیروی زلزله بیشتری جذب می کنند. لذا لزوم بررسی رفتار لرزه ای این نوع سازه ها احساس می شود.در سازه های فضا کار چلیکی دو لایه، هرچند سازه از حالت تخت دورتر شود، پرید آن افزایش پیدا می کند . این نوع سازه ها به جهت اینکه زاویه مرکزی آنها چقدر باشد، رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند سازه های فضا کار چلیکی دو لایه نزدیک به حالت تخت دارای پرید کم بوده و مدهای قائم در آنها نقش بیشتری دارند، و مدهای بیشتری همزمان تحرک می شوند و در حالی که در سازه های فضا کار چلیکی دو لایه ای که زاویه مرکزی آنها بزرگ است و حالت قوسی بیشتری دارند دارای پرید بالا بوده و مدهای افقی نقش بیشتری در جذب انرژی داشته و چند مد اول، اغلب تعیین کننده هستند.