سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
سیدمهرداد حسینی – کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی
سیدمهران حسینی – کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اکبرپورنهانی – کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

اتصال گیردار دوگانه به کار رفته در قاب های خمشی پیش ساخته بتنی، به صورت ترکیبی از کابل پیش تنیدگی برای ایجاد مقاومت برشی به وسیله اصطکاک بین لبه تیر و ستون، و آرماتور نرمه فولادی برای تامین استهلاک انرژی ناشی از تسلیم شدن آن می باشد. در این مقاله برای شبیه سازی پاسخ لرزه ای ساختمان های ساخته شده با اتصالات دوگانه یکسری از مدل های کامپیوتری قاب های خمشی پیش ساخته بتنی دو بعدی چهار و هشت و دوازده و بیست و دو طبقه با منحنی لرزه ای هفت پارامتری برای اتصالات، تحت اثر چند زلزله شاخص مقیاس شده بر اساس طیف طرح
استاندارد برای چهار نوع زمین قرار گرفت. در نهایت نتایج تحلیل دینامیکی غیر الاستیک در ترکیب با نتایج تجربی حاصله از تحقیقات قبلی، جهت ارائه روند طراحی ساده ای برای قاب های خمشی پیش ساخته بتنی با اتصالات دوگانه منطبق با شرایط لرزه خیزی ایران به کار می رود. بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ لرزه ای قاب های پیش ساخته بتنی با اتصالات گیردار دوگانه در موارد مطالعه شده همانند مود های شکست و تغییر مکان ها، دارای عملکردی مشابه یا بهتر از اتصالات گیردار درجای بتنی مشابه می باشد و ظرفیت های دوران مورد نیاز برای اتصالات تیر به ستون برای زمین های نوع یک الی چهار استاندارد ۲۸۰۰ به ترتیب برابر ۱/۵، ۲/۵، ۴/۰ و ۴/۵ درصد بدست آمد.