سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید سلطانی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از روش اجزای محدود، رفتار دینامیکی مخازن هوایی بتنی با تاکید بر پاسخ لرزه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است . سیال درون مخزن با المانهای سیال مبتنی بر پتانسیل نرم افزار ADINAمدل شده اند. نتایج تحلیلهای مودی برای مخزن با ارتفاعهای مختلفی از سیال ارائه شده است . در تحلیلهای تاریخچه زمانی، تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل محتوای فرکانسی رکورد و میزان پر و خالی بودن مخزن روی پارامترهایی مانند برش پایه، لنگر واژگونی، فشار هیدرودینامیک و ارتفاع امواج سط حی بررسی شده است . در ادامه اثر خاک در رفتار مخازن هوایی بررسی شده است . اثر سختی و نرمی خاک روی مخازن نیمه پر و پر و همچنین تاثیر رفتار غیرخطی خاک مطالعه شده است.