سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی عزیزکندی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
میثم نجاری – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

اصول طراحی مدفنها مشابه طرح لرزه ای سدهای خاکی می باشد.بررسی رفتار دینامیکی مدفنها به دو روش کلی ازمایشگاهی وریاضی قابل انجام است. روشهای ازمایشگاهی در بررسی صحت و دقت روشهای ریاضی بکار می روند در این روش معمولا از میز لرزان و دستگاه سانتریفیوژ استفاده می شودو روشهای ریاضی شامل سه روش شبه استاتیکی و انالیز تغییر شکل و انالیز پاسخ ساختگاه می باشدکه در این مقاله ابتدا این سه روش ریاضی و سپس اثرات شرایط محیط بر روی پایداری لرزه ای بررسی می شود