سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا اشرف گنجویی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – کرمان
ربابه فلاح – دانشگاه ولی عصر رفسنجان – رفسنجان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف – تهران

چکیده:

در این مقاله رفتار الکتریکی واپتیکی لیرز TEA نیتروژن بررسی شده است . در این نوع مدل سازی قسمت الکتریکی مدار خارجی لیرز را به همراه قسمت پیش یونش کننده لیرز با یک مدار RLCمعادل گرفته ایم . معادلات مدار الکتریکی به انضمام معادلات یونیزاسیون درمحیط تخلیه الکتریکی لیرز و ناحیه پیش یونش که روی سطح دی الکتریکی اتفاق می افتد را براساس KCL و KVLنوشته ایم . معادلات بدست آمده را با معادلات جمعیت ترازهای لیزر و معادله انتشار شدت لیزر در فاصله بین آینه های لیزر به صورت توام حل کرده ایم و در نتیجه اثر پارامترهای دی الکتریک را روی انرژی خروجی این لیزر بررسی کرده ایم.