سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدراله فیاسوند – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مهندسین مشاور ایمن سازان
علی ارومیه ای – دکتری زمین شناسی مهندسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بدون تردید ویژگی های مقاومتی و تغییر شکل پذیری سنگ ها متاثر از منشا و فرایندهای زمین شناسی است که در زمان تشکیل یا پس از آن بر آنها حادث شده است. گروهی از سنگ ها تحت تاثیر گرادیان های حرارتی و فشارهای بالای وابسته به فعالیت های تکتونیکی، ساختاری متورق پیدا کرده اند. ویژگی های ژئوتکنیکی این دسته از سنگ ها به شدت به این ساختار بستگی دارد. در این مقاله رفتار ژئوتکنیکی سنگ های متورق بررسی شده است. تورق مهمترین مشخصه ساختاری این دسته از سنگ هاست که در نتیجه جهت یابی ترجیحی کانی های تشکیل دهنده آنها پدید می آید. بررسی ها نشان می دهد که رفتار مقاومت و تغییر شکل پذیری و طریقه شکست این سنگ ها به زاویه بین امتداد بارگذاری نسبت به سطوح تورق و میزان فشارهای جانبی بستگی دارد. با افزایش فشارهای جانبی از میزان تاثیر این سطوح کاسته شده و رفتار سنگ در امتدادهای مختلف یکنواخت تر می شود.