سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شمس الدین طاهری – دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده مهندسی برق .
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده مهندسی برق .
محمد میرزایی – دانشگاه مازندران – مجتم نوشیروانی بابل . دانشکده مهندسی برق و الکترونی

چکیده:

مقره های خطوط هوایی توزیع به علت استقرار درفضای آزاد و بدون حفاظ دائما "تحت تاثیر شرایط محیطی ازجمله آلودگی قراردارند عبور جریان نشتی ازسطح خارجی مقرهها ضمن گرم گردن و ایجاد باند خشک مقدمات وقونع پدیده قوس الکتریک را فراهم می آورد دراین مقاله مدلهای مختلف آلودگی و تشکیل باند خشک برروی سطح مقره ها بررسی شده و سپس مدار الکتریکی مربوط به مقره ها تحت آلودگی سنگین و با حضور باند خشک تحلیل شده است .