سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین توفیق ریحانی – عضو هیئت علمی بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

بررسی خصوصیات رفتاری مصالح مورد استفاده در پوسته سدهای سنگریزه ای، یکی از قسمتهای مهم مرحله مطالعات این سدها را به خود اختصاص می دهد. طراحی بهینه خاکریز سدها بدون اطلاع دقیق از رفتار مصالح بکار رفته در آن امکانپذیر نخواهد بود. در این تحقیق رفتار و خصوصیات مصالح سنگریزه ای به عنوان مصالح پوسته سدهای سنگریزه ای تحت بارهای استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی بر مبنای انجام آزمایشهای سه محوری قطر بزرگ بر روی مصالح پوسته سد در حال احداث در کشور انجام شده است. جهت تعیین تاثیر جنس و مشخصات مقاومتی سنگدانه ها بر روی پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری آنها، سه نوع مصالح سنگریزه ای با مشخصات مقاومتی سنگدانه ها بر روی پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری توده مصالح سنگریزه ای علاوه بر اثر دانه بندی و بیشتر به مقاومت سختی ولیتولوژی سنگدانه ها وابسته می باشد. بنابراین مقاومت برشی مصالح سنگریزه ای با منشا آذرین و مقاومت نسبت به مصالح نرم و کم مقاومت(سنگهای آهکی و ماسه سنگی) بیشتر بوده و تغییر شکل پذیری آن کمتر است. در این تحقیق با بررسی رفتار تنش-کرنش مصالح سنگریزه ای با جنس و مشخصات مقاومتی مختلف با آزمایشات سه محوری تاثیر جنس و مقاومت سنگدانه ها بر روی رفتار مکانیکی کل مصالح بررسی شده و پارامترهای مقاومت برشی و تغییر شکل حاصل از آزمایشات مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است..