سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا حمزه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملائی داریانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسن نیا – کارشناسی ارشد مهندسی مواد شرکت ساپکو

چکیده:

امروزه به طور روزافزون از ورقهای ) TWB ورقهای ترکیبی جوش خورده در تولید قطعات صنعتی استفاده می گردد . رفتار این ورقها تحت کشش تک محوری و شکل دهی تحت تنش دومحوری یکسان توسط انجام آزمایشهای کشش تک محوری و تست ارتفاع محدود گنبدی بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج شبیه سازی المان محدود مقایسه گردیده است . رفتار ورقهای ترکیبی با نسبتهای ضخامتی متفاوت و حرکت خط جوش در حین شکل دهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که رفتار ورقهای TWB نزدیک به خواص مواد پایه آنها بوده و میتوان با کنترل پارامترهای فرآیند محل پارگی را در ارتباط با خط جوش تغییر داد . در این مقاله برخی خواص مکانیکی و رفتار پلاستیکی این ورقها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است .