سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب سعید منیر – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
امیر علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از روشهای مستهلک کردن انرژی ورودی ناشی از زلزله به ساختمان استفاده از سیستم میراگر می باشد. میراگرها به دو بخش میراگرها غیرفعال و فعال تقسیم می شوند. میراگرهای غیر فعال خود به چند نوع تقسیم می شوند که یکی از انواع آنها میراگرهای اصطکاکی می باشند. در این مقاله، اثر یک میراگر اصطکاکی دورانی، که در موقعیت قطری بادبندی ضربدری بکار گرفته می شود، در کاهش ارتعاشات یک سازه ۸ طبقه مورد بررسی قرار می گیرد. ارتعاشات سازه در اثر تحریکات زلزله، باعث ایجاد جابجایی های دورانی در این میراگر شده و بنابراین انرژی زلزله بصورت تبادل حرارتی از سیستم خارج می گردد. نتایج حاصله از تحلیل دینامیکی سازه مجهز به این میراگر، کاهش ۴۹/۷ درصدی در جابجایی های و صرفه جویی ۳۴ درصدی در مقاطع، نسبت به سازه ای که از این میراگر استفاده شده است، حاصل گردیده است. همچنین ملاحظه می گردد که بر خلاف بکارگیری دستگاه در حالت شورون، این نوع بکارگیری میراگر RFD در موقعیت قطری باعث شده است که اثرات بارهای قائم مرده و زنده روی دستگاه کلا حذف شود.