سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطاا… غبرانی – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

مطالعات تغییر شکل بستر سواحل در اثر هجوم امواج و جریانهای ساحلی امکان پیش بینی وضعیت سواحل در درازمدت و نیز پس از احداث سازه های ساحلی را ممکن نموده و میزان نقل و انتقالات رسوبات ساحلی را توسط اینگونه مطالعات می توان تخمین زد. از طرف دیگر مطالعه تغییر شکل بستر سواحل امکان مطالعات زیست محیطی را فراهم می آورد. نوار ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی جزئی از خط ساحلی دریای خزر در مال کشور بوده که رفتاری منطبق بر سواحل ماسه ای جهان از خود نشان می دهد. هدف اصلی از مطالعات حاضر شناخت نیمرخ تعادلی درای خزر در منطقه مزبور است. جهت انجام مطالعات مورد نظر لازم است داده های زیر دسترس باشند:
۱- داده های توپوگرافی و مشخصات فیزیکی- مکانیکی بستر سواحل و شیب، جنس و مشخصات خاک بستر.
۲- داده های مربوط به باد و امواج در منطقه، شامل تداوم و جهت های موثر وزش باد در ناحیه مورد مطالعه و سرعتهای مشاهده شده بادهای غالب.
با در دست داشتن داده های اصلی فوق پارامترهای زیر قابل محاسبه هستند:
۱- سرعت جریان ساحلی که عامل نقل و انتقالات رسوبات ساحلی به موازات و در جهت عمود بر ساحل هستند.
۲- مقدار رسوبات منتقل شده در جهات موازی و عمود بر ساحل که نهایتا بر اساس آن تغییر شکل بستر ساحل محاسبه می شود.
۳- نیمرخ تعادلی ناحیه ساحلی که شکل نهایی کوتاه مدت و دراز مدت ساحل را در اثر هجوم امواج و جریانهای ساحلی نشان میدهد.
۴- نوسانات بستر دریا و نهایتا عمق تقریبی آب شکستگی در ناحیه ساحلی در زمانهای مختلف که با توجه به مشخصات امواج در هر زمان ممکن قابل تخمین است.
با توجه به مقدار پتانسیل رسوبات موجود در یک ناحیه ساحلی، در اثر موج و جریان، ساحل می تواند فرسایش یافته، رسوبگذاری کند و یا در حال تعادل باقی بماند. عوامل اصلی تغییرات ساحلی، جریانهای عمود بر ساحل و موازی با آن هستند که در اثر امواج تولید می شوند. بنابراین سواحل دائما در معرض هجوم امواج قرار داشته و بخصوص که در مجاورت ناحیه ساحلی (Surf Zone) نیمرخ طولی آنان بطور متناوب در حال تغییر است.