سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدعلی فریداعلم – کارشناس ارشد زلزله دانشگاه عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

در این مطالعه به بررسی رفتار و ظرفیت دورانی تیرهای پیوند بر اساس نوع رفتار آنها برحسب رفتار برشی، خمشی و برشی پرداخته می شود. به این منظور از روشهای عددی و نرم فازار مبتنی بر روشهای اجزای محدود استفاده شده و نتایج حاصل از آن با نمونه ای از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده و ضوابط طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی مقایسه شده است. این بررسی رفتارمناسب تیرهای پیوند برشی در مقایسه با تیرهای پیوند خمشی را به علت شکل خرابی وگستردگی منحنی هیسترزیس مورد تایید قرار دادهاست.