سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره دهقانی محمود آبادی – گروه فیزیک – دانشگاه علوم – دانشگاه الزهرا(س)
محبوبه آقابابایی نژاد – گروه فیزیک – دانشگاه علوم – دانشگاه الزهرا(س)
بتول سجاد – گروه فیزیک – دانشگاه علوم – دانشگاه الزهرا(س)
سعید بهروزی نیا – سازمان امرژی اتمی ایران – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – پژوهشکده لیزر

چکیده:

در این مقاله رفتار ولتاژ منفی بر روی آند تایر ترون در مدار الکتریکی تحریک به کار گرفته شده برای دو لیزر بخار طلا با طولهای ۶۰cm و ۷۵و قطر ۱۶mm با تغییر فشار گاز کمکی و لتاژ ورودی ، بررسی شده است . بر اساس نتایج آزمایش ها با افزایش فشار و ولتاژ ورودی ، مقدار ولتاژ منفی بر روی آند تایر ترون کاهش یافته است .