سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
عبدالرضا زارع – استادیار، بخش عمران ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه یاسوج
سیدمحمد شجاعی قلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد

چکیده:

در ساختمانهای اسکلت فولادی، اتصال به ستون به شالوده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، این اتصال معمولا توسط صفحه زیر ستونی و بلت صورت می گیرد و تکنولوژی اجرای آن در کشور ما بر این مبنا است که ستون و صفحه کف ستون به طور جدا از هم توسط مجریان اماده شدهو پس از نصب صفحه کف ستون بر روی شالوده، ستون ساخته شده بر روی آن جوش داده میشود، این نحوه اجرا بهدلیل امکان وجود خطادر زمان جایگذاری ستون، مستلزماستفاده از صفحات کف ستون با ابعاد بزرگتر می باشد. با بزرگ شدن ابعادصفحهکف ستون، به دلیل بالا رفتن تنشهای ناشی از خمش، ضخامت صفحه کف ستون نیز افزایش می یابد. به منظور صرفه جویی در اقتصاد طرح با استفاده از صفحات سخت کننده ای که به صورت قائم بر روی صفحه کف ستون جوش داده می شوند، اقدام به کاهش تنشهای خمشی موجود در آن می شود و بدین ترتیب استفاده از صفحات کف ستون با ضخامت کمتر میسر میشود.
هدف از این مقاله بررسی رفتار کف ستون تحت اثر نیروهای کششی و فشاری و تاثیر وجود سخت کننده ها بر روی این رفتار می باشد. بدین منظور حالت های مختلف صفحه کف ستون با ضخامت های مختلف و ارایشهای مختلف سخت کننده ها توسط نرم افزار ANSYS مورد تحلیل خطی و غیر خطی قرا رگرفته است و وضعیت تنش ها و تغییر شکل ها در صفحه کف ستون و در سخت کننده ها مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین توسط انالیز غیر خطی افزایشی، مقاومت نهایی صفحه زیر ستون تحت اثر نیروهای کششی و فشاری محاسبه و بهترین وضعیت جهت ارایش و ضخامت سخت کننده ها و همچنین ضخامت صفحه زیر ستون پیشنهاد گردیده است.