سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود دلیری – کارشناس ارشد سازه مهندسین مشاور طوس آب

چکیده:

طراحی دیوارهای حایل مرتفع بطور خاص در حوضچه آرامش سرریز ها در سد، با توجه به عملکرد و شرایط بارگزاری با استفاده از طرحهای متداول در اغلب موارد بدلیل افزایش قابل توجه ابعاد واحجام و لزوم پیش بینی تمهیدات ویژه بتن های حجیم در زمان اجرا چند ان عملی نم ی باشد . یکی از روشهای طراحی استفاده از دیوارهای صندوقه ای ( BOX WALL)پرشده با مصالح دانه ای می باشد . در این نوع دیوار با توجه به استفاده بهینه از عملکرد مقاومتی بتن در مقطع دیوار و جایگزینی مصالح دانه ای بجای بخشی از بتن، ضمن کاهش حجم، شرایط مناسبتری را جهت پایداری دیوار فراهم می آورد.دراین مطالعه با استفاده از مبانی طرح سیلو ها و مدل سازی عددی، تاثیر ابعاد و هندسه سلولها و همچنین خواص مقاومتی مصالح دانه ای بر مقاومت و پایداری دیوارهای حایل حوضچه آرامش سرریز سد دوستی به ارتفاع ۲۷ متر مورد بررسی قرارگرفته است.