سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کوروش کشوریان میاندوب – کارشناس ارشد سازه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهران
محمدرضا چناقلو – استادیار دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی عمران تبریز
مهرداد امامی تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندس عمران تبریز
شهرام وهدانی – استادیار دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه مهندسی عمران تهران

چکیده: