سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین زرگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
احسان تبوزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
پرویز براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

این مقاله در مورد رفتار لرزه ای و طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فلزی مرکب است . دیوار برشی فلزی مرکب یک صفحه فلزی جوش شده به ستونهای عمودی و تیرهای افقی است. که در یک یا دو طرف آن دیوار بتنی مسلح قراردارد و فولاد و بتن به وسیله یک سری رابط های مکانیکی )پیچ یا گل میخ ( به هم متصل شده اند و تشکیل یک دیوار برشی مرکب را داده اند .دیوار برشی مرکب در تعداد کمی از ساختمانهای آمریکا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . این دیواره ا برا ی ساختمانهای با اهمیت زیاد که پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در به ره بردار ی از آنه ا بطو ر غی ر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات در نواحی زلزله زده می شود مانند بیمارستانها ارائه و مورد بح ث قرارگرفته است.به تازگی دو نمونه از دیوارهای برشی های مرکب در دانشگاه کالیفرنیا مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفته است که نتایج آزمایشات به صورت خلاصه در این مقاله آمده است.