سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدهادی حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده: