سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سعید کریمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
میلاد کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

پانلهای بنایی نقش مهمی را درسازه بعنوان نیانقاب ،دیوار باربر و … ایفا می کنند این پانلها بصورت مسلح و غیرمسلح بارهای گسترده و متمرکز را درمحل خراباها ،تیرهای سقف و … تحمل می کنند .بارهای متمرکز خارج از مرکز علاوه برایجاد بارمحوری تولید لنگر خمشی نیز می نمایند که این امر مقاومت دیواررا به شدت کاهش می دهد و این مسئله در پانل غیر مسلح به طرز بحرانی تری مشهود است ضعف این پانلها درکشش می باشد که این امر موجب بوجود آمدن ترک دربندها ی پانل می شود بررسی این ترکها و نحوه ایجاد آنها با آزمایشات تجربی و نیز مدلسازی های عددی امکان پذیرمی گردد.با ایجاد خروج ازمرکزیت ای متفاوت و بررسی ترکهای ایجادشده می توان به رابطه بین این خروج ازمرکزیتها و تنشهای منتجه پی برد و درنتیجه عملکرد این پانلها با بطور دقیق تر مورد بررسی قرارداد .