سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرخ طاهرخانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده – دکترای مهندسی مواد، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

این مقاله به بررسی رفتار پلاستیک فولاد زنگ نزن دو فازی از نوع AISI329 در دمای بالا می پردازد. آزمایش ها در دماهای بین ۸۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد با فواصل ۵۰ درجه اس و در سه سرعت کرنش ۰/۰۰۱s-1، ۰/۰۴s-1، ۰/۱۵s-1 انجام شده است. در دو سرعت کرنش ۰/۱۵s-1 و ۰/۰۴s-1 و دماهای بین ۹۵۰-۱۲۰۰c منحنی تنش – کرنش فولاد مورد پژوهش دارای شکل خاصی است که احتمالا بدلیل شروع لغزش مرز فریت – آستنیت می باشد. در دماهای بالای ۱۰۰۰c ، کار نرمی بر کار سختی غلبه کامل دارد که به نظر می رسد دلیل این امر لغزش مرز فریت – آستنیت باشد که مانع اعمال کرنش به دانه های فریت و آستنیت و نتیجتا مانع اعمال کار سختی می گردد. از تصاویر متالوگرافی شواهدی مبتنی بر انجام تبلور مجدد دیده نمی شود. نتایج آزمایش های چند مرحله ای نشان می دهند که کار نرمی بسیار کم است و لذا احتمال انجام تبولر مجدد منتفی و یا ناچیز بوده است.نتایج حاصل از آزمون متالوگرافی نشان می دهند که با افزایش دما، درصد فریت افزایش می یابد. افزایش درصد فریت، سبب کاهش شدید کارپذیری می گردد. مشخص گردید که در سرعت کرنش کم، فولاد رفتار سوپر پلاستیک داشته و تا ۴۰۰ درصد اضافه طول از خود نشان میدهد. همچنین مشخص شد که بیشترین چکش خواری (نرمی( در دمای ۱۰۵۰c بدست امد و اینکه با افزایش دما چکش خواری مجددا کاهش می یابد.