سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود فراوش – کارشناس مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سازه های فروشویی احتمال نشت محلول اسید سولفوریک و یامحلول لیچینگ باردار (PLS) از طریق ژئوممبران به لایه رسی زیر آن وجود دارد. درصورتی که لایه رسی خواص ژئوتکنیکی خود را از دست دهد محلول PLS , H2SO4 از لایه رسی عبور می کنند که این می توان باعث هدر رفتن محلول وهمچنین آلوده شدن آب های زیر زمین گردد. جهت بررسیتغییر خواص ژئوتکنیکی رس، نمونه هایی از رس مورد استفادهبه مدت ۱، ۲، ۳ و ۹ هفته تحت تاثیر اسید سولفوریک ۲% و PLS قرار گرفت و از نمونه های درون آب مقطر جهت آزمایش شاهد استفاده شد. سپس آزمایش هیدرومتری و تراکم بر روی نمونه ها انجام شد. در مورد نمونه درون PLS در هفته نهم دانه بندی ریزتری نسبت به نمونه درون آب مقطر بدست آمد و در سایر موارد، نمونه ها دانه بندی درشت تری را نشان دادند. در مورد تمام نمونه ها، دانسیته خشک ماکزیمم کمتری نسبت به دانسیته خشک ماکزیمم نمونه های درون آب مقطر بدست آمد دانه بندی و دانسیته خشک ماکزیمم برای نمونه های درون آب مقطر، مربوط به ۱، ۲، ۳و۹ هفته یکسان بدست آمد.