سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
مهدی داورپناه – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از ژنراتورهای القایی با توجه به قابلیت اطمینان بالا، قیمت پایین و تعمیر و نگهداری کم در واحدهای نیروگاهی کوچک مناسب است . در این مقاله پدیده خودتحریکی و رفتار الکترودینامیکی ژنراتورهای القایی به هنگام جدا شدن آن از شبکه سراسری بررسی شده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد وقتیکه ژنراتور آسنکرون از شبکه جدا می شود، اضافه ولتاژهای بزرگی بوجود می آید که ممکن است به عایق ژنراتور و تجهیزات متصل به آن صدمه بزند . دامنه این اضافه ولتاژ به سطح جبران سازی خازنی، توان مکانیکی محرک اولیه و بار باقیمانده متصل به ژنراتور بستگی دارد . در این مقاله جهت شبیه سازی از نرم افزار MATLAB استفاده شده است