سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم مشهدی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و متالوژی – دا
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فولاد کم کربن با ۱۶% درصد کربنی و۱٫۲% منگنز به مدت ۱۵ دقیقه در دماهای مختلف تحت عملیات آنیل میان بحرانی قرار گرفت و سپس به صورت ایزوترم در دمای ۳۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه نگهداری شد وپس از آن در هوا سرد شد که حاصل آن فولاد دوفازی فریتی-بینیتی با مقادیر متفاوت بینیت بود.نمونه های این فولاد در دمای محیط مورد آزمایش کشش قرار گرفتند و نتایج تنشکرنش آنها با رابطه هولمن مورد بررسی قرار گرفتند.دراین تحقیق تاثیر کسر حجمی بینیت بر مقادیر پارامترهای رابطه هولمن استحکام کششی نهایی و درصد ازدیاد طول نهایی به دست آمد.نتایج دو مرحله کارسختی با مقادیر متفاوت توان کار سختی را نشان داد.همچنین مشاهده شد استحکام کششی نهایی با افزایش کسر حجمی بینیت افزایش میابد در حالیکه مقادیر توان کارسختی و درصد ازدیاد طول کاهش میابند در نهایت از این تغییرات جهت بررسی مکانیزم های فعال در هر مرحله استفاده گردید.