سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم شجاعی بهاآباد – کارشناسی ارشد سرامیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساخ – دانشیار گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
رحیم نقی زاده – استادیار گروه مواد دانشکده متالورژی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

الیاف سرامیکی کاربردهای زیادی بعنوان تقویت کننده و کامپوزیتهای زمینه سرامیکی دارند. روش های مختلفی برای تهیه الیاف سرایمیکی وجود دارد. در کار پژوهشی حاضر الیاف YAG/AL2O3 به روش سل-ژل و با استفاده از آب بعنوان حلال تهیه شدند این الیاف با استفاده از نمک آلومینیوم، پودر فلز آلومینیوم و ابتریا بدست آمدند.آلیاف ژله ای با فروبردن یک سیم نازک فلزی داخل یک سل ویسکوز و کشیدن آن به کمک دست تهیه شدند. رفتار کریستالیزاسیون الیاف غیر کریستالی با استفاده از آنالیز حرارتی STA تعیین شد. ترکسی فازی الیاف عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف به کمک آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که کریستالیزاسیون فازهای آلفا آلومینا و YAG در الیاف ژله ای در دمای ۱۱۰۰ درجه شروع و در دمای ۱۴۰درجه سانتی گراد تکمیل می شود. تصاویر تهیه شده به کمک میکروسکوپ الکترونی (SEM) نشان داد که الیاف بعد از عملیات حرارتی دارای یک ساختار بسیار ریز (۲۰۰-۱۰۰ نانومتر) می باشند.