سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفا پیمان – پژوهشگر – دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات سپهر
سید محسن محسنی شکیب – استادیار – دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات سپهر
حسین گل پرور – پژوهشگر – دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات قدر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، شناخت آثار اندازه سوراخ، انحنای پانل، نقص های اولیه و شرایط مرزی بر رفتار پیش کمانشی، کمانشی و پس کمانشی پانلهای کامپوزیتی کوازی ایزوتروپیک دارای سوراخ دایره ای در وسط که تحت اثر بار فشاری قرار دارند می باشد. نتایج عددی با استفاده از المانهای صفحه ای متفاوت با هم مقایسه شده اند، و اثر نوع المان انتخابی بر پاسخ های عددی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، تحلیل کمانشی پانل های کامپوزیتی مزبور تحت اثر بار فشاری با فرض کوچک بودن تغییر شکل ها صورت گرفته است.