سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کوکبی – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا
علی اکبر بابالو – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا
ابوالفضل براتی – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا

چکیده:

روش قالبریزی ژل یکی از روش های شکل دهی قطعات سرامیکی با کارایی بالا است . یکی از سیستمهای متداول روش قالبریزی ژل، سیستم اکریل آمید است که به دلیل سرطانزا بودن اکریل آمید صنایع مختلف روشهای دیگر شک ل دهی قطعات سرامیکی را به این روش ترجیج داده اند . برای حل این مشکل، می توان سیستمهای قال بریزی ژل با ایمنی بالا را جایگزین سیستم متداول آکریل آمید کرد . برای این منظور بررسی رفتار کمورئولوژی این سیستمها ضروری است . در این تحقیق رفتار کمورئولوژی سیستم آکریلیک اسید که به عنوان یکی از سیستمهای قالبریزی ژل با ایمنی بالا شناخته شده، بررسی شده است . نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که ترکیب درصد آغازگر ( و شتاب دهنده ) بیشترین تأثیر را روی رفتار کمورئولوژی سیستمهای قالبریزی ژل دارد . هر دو مونومر آکریل آمید و آکریلیک اسید، تأثیر مشابهی روی زمان تأخیر سیستمهای قالبریزی ژل دارند . ولی ترکیب درصد مونومر تک عامله ، آغازگر و شتاب دهنده مورد استفاده در فرایند قالبریزی ژل برای سیستم آکریلیک اسید به ترتیب ٤، ١٢ و ١٢٠ برابر بیشتر از سیستم آکریل آمید است . این نتایج نشان می دهند که شدت واکنش پذیری آکریل آمید بسیار بالا بوده، برای فرایندهای قالبریزی ژل مطلوب است ولی این خاصیت باعث سرطانزایی شده که کاربرد این سیستم را در صنعت محدود کرده است