سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق
سیدمهدی حسینی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق
هومن اندامی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر سه روش فازی بهره تطبیقی، انتگرالی توسعه یافته و لغزشی در سیستم کنترل بار – فرکانس پرداخته شده است . برای انجام شبیه سازی سیستم دو ناحیه ای در کنترل بار – فرکانس در نظر گرفته شده است و از تاثیر مدل غیرخطی عناصر از جمله آثار غیرخطی ناشی از وجود باند مرده در گاورنرها، محدودیت افزایش تولید در واحدها و محدودیت نرخ افزایش یا کاهش تولید انرژی (GRC) توسط کنترل کننده ها، در نظرگرفته شده است . در انجام شبیه سازی با هر یک از روش های مذکور، اختلال های پله ای با مقادیر کوچک و بزرگ به سیستم اعمال شده است و مشخص گردیده است که کنترل کننده انتگرالی توسعه یافته در اختلال های بزرگ و کنترل کننده فازی لغزشی در اختلال های کوچک، بهتر می توانند پارامترهای کنترلی سیستم را بهبود بخشند و کنترل کننده های بهره تطبیقی در هر دو حالت اختلال های کوچک و بزرگ، عملکرد ضعیفتری نسبت به دو روش دیگر دارد