سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی مجتهدی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر)
کاظم فخاریان – استادیار دانشگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده:

هدف از این مقاله شناخت عوامل موثر در میزان تغییر شکل های کوله های خاک مسلح و کنترل آنها است کوله های خاک مسلح علاوه بر رانش جانبی خاک پشت خود بارهای متمرکز ناشی از عرشه پل و سربار ترافیک را نیز تحلیل می کنند که موجب افزایش تغییر شکل های قائم و افقی آنها نسبت به دیوارهای خاک مسلح معمولی هم ارتفاعشان می گردد. در کوله های خاک مسلح با ژئوگرید به دلیل مدول الاستیسیته پایین این نوع مسلح کننده نسبت به تسمه های فلزی کنترل تغییر شکلها اهمیت بیشتری پیدا می کند در مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود CA2 مطالعه پارامتریک گسترده ای روی اثر عوامل مختلف نظیر خصوصیات خاکریز مسلح شده، خصوصیات مسلح شده و … در میزان تغییر شکلها صورت گرفته است. کاهش فاصله قائم مسلح کننده ها باعث کاهش تغییر شکل های قائم و افقی این کوله ها می شود. محدوده مناسب برای نسبت طول مسلح کننده به ارتفاع کوله جهت جلوگیری از تغییر شکلهایزیاد است. بالا بودن میزان تغییر شکلها در کوله های خاک مسلح علاوه بر مسائل ظاهری و سرویس دهی در نهایت می تواند به گسیختگی و ناپایداری نیز منجر شود.