سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمدعلی مجتهدی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر

چکیده:

کوله های خاک مسلح علاوه ب رانش جانبی خاک پشت خود، بارهای متمرکز قائم و افقی ناشی از عرشه پل و سربار ترافیک واقع بر روی جاده دسترسی به پل را نیز تحمل می نمایند. این بارهای اضافی پایداری داخلی توده خاک مسلح را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت کنترل پایداری داخلی در یک کوله خاک کسلح گسیختگی کششی و بیرون کشیدگی مسلح کننده ها بررسی می شود. بنابراین مقدار نیروی کششی ماکزیم بوجود آمده در مسلح کننده ا( از جهت گسیختگی کششی) و نیز موقعیت آن در طول مسلح کننده ( از جهت تامین طول لازم مهاری برای جلوگیری از بیرون کشیدگی) دو عامل تعیین کننده در پایداری داخلی توده خاک مسلح هستند. در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار CA2 کوله خاک مسلح با ژئوگرید به روش عددی تفاضل گردیده است.