سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا بهرامیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر
مهرداد کوکبی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر

چکیده:

برخی از کامپوزیتهای پلیمری به عنوان سپر حرارتی در سازه ها و پرتابه های برگشت پذیر به جو قابلیت تحمل شارهای حرارتی بالا را دارند. رفتار این کامپوزیتها در دماهای بالا ناشی از کاهش کسر حجمی پلیمر، تغییر غیریکنواخت هدایت حرارتی، چگالی، ظرفیت حرا رتی و سایر خواص گرمایی مکانیکی است و واکنشهای تخریب حرارتی، تشکیل زغال و ایجاد تخلخل باعث تغییرات مشهودی در خواص کامپوزیتها می شود. برای مطالعه رفتار گرمایی مکانیکی کامپوزیتها، شناخت و مدل سازی چگونگی این تغییرات الزامی است. در این پژوهش با استفاده از پارامترهای سینتیکی (پارامترهایی که در آزمون تحلیل حرارتی به دست می آیند) و مدلهای ارائه شده، تغییرات خواص گرمایی – مکانیکی کامپوزیت اپوکسی – الیاف شیشه نسبت به درجه حرارت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مدلهای بخوبی می‌توانند تغییرات خواص گرمایی – مکانیکی کامپوزیتها نسبت به دما را پیش بینی نمایند.