سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم عابدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسن افشین – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عادل فردوسی – کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

این مقاله مطالعه و بررسی ستونهای CFT با مقطع پیشنهادی و مقایسه با ستونهایCFT با مقاطع رایج تحت بارگذاری جانبی _ یکجهته و رفت برگشتی ) در دو حالت یکنواخت و عملی می باشند در مجموع ۹ تیپ ستون با مقاطع رایج ( مربعی ، دایروی با بتن مسلح شده توسط میلگردهای طولی و عرضی ) و مقاطع پیشنهادی (دایروی و هشت وجهی با صفحات سخت کننده طولی) مورد مصالعهه قرار گرفته و نتایج نشانگر مفاومتتت و شکل پذیری بیشتر ستونهای با مقاطع جدید به خوصوص در حالت اعمال با بصورت واقعی می باشد