سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید مسعود مجدزاده – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی عباس نژاد – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مرکز بین ال
علی گلی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سرب یکی از آلاینده های مهم جامعه صنعتی امروز است. آثار سمی سرب بر نواحی مختلف بدن از جمله سیستم عصبی کاملا مورد تائید است. در این پژوهش به منظور آثار احتمالی آلودگی به سرب بر سیستم عصبی در ساکنین منطقه فیض آباد راور ابتدا نمونه های آب از نظر غلظت سرب بررسی شد و مشخص گردید غلظت سرب در آبهای منطقه بالاتر از سطح استاندارد است. در مرحله بعد با کمک پرسشنامه تعداد ۴۵ نفر مرد با میانگین سنی (۵ ±۲۶ ) انتخاب شدند و پس از خونگیری و اندازه گیری غلظت سرب در نمونه های خونی مشخص شد غلظت سرب در این افراد بالاتر از افراد مشابه که در منطقه غیر آلوده زندگی می کنند می باشد. در مرحله بعد رفلکسهای عصبی شامل رفلکس های رادیال، رفلکس زانو، مانور ژندراسیک، رفلکسهای پوستی شکم، رفلکس کف پا، tandem gait ، rebound و diadochokinesis از افراد مزبور به عمل آمد و نتایج نشان داد که به غیر از مانور ژندراسیک و tandem gait که طبیعی بودند در بقیه رفلکس ها بین ۵% تا ۸%افراد ساکن در منطقه نسبت به افراد ساکن در محیط غیر آلوده دچار اختلال می باشند