سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خاکی – دکتری سازه
علی اکبر عظمتی – کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
سعیده عبدالباقی – کارشناس معماری

چکیده:

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، استفاده از رنگ مناسب را بمنظور جلوگیری از اتلاف انرژی در صنایع مختلف بویژه ساختمانها اجباری می سازد. در این راستا، بررسی اثر رنگهای موجود در بخش ساختمان و اهمیت آنها در صرفه جویی مصرف سوخت را لازم و ضروری میسازد. در این پژوهش تنوع رنگ در جدار ساختمانها با کاربری آموزشی در اقلیمهای مختلف به همراه اثرات روحی روانی آن مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. همچنین در این راستا تاثیر پارامترهای مختلف بر رنگ ساختمان نظیر شرایط آب و هوایی، ضریب جذب، کاهش بار حرارتی و برودتی و… مورد بررسی قرار م یگیرند. بدین منظور ساختمان یک مدرسه با شرایط هندسی و فیزیکی یکسان در اقلیمهای کشور با رنگهای مختلف به کمک نرم افزار کریر (carrier) مدلسازی شده و جهت مقایسه، بارهای حرارتی و برودتی نمونه انتخابی محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر رنگ در شرایط آب و هوایی مختلف بررسی شده و مقایسه ای بین نمونه ها از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی به همراه اثر روحی و روانی صورت می گیرد که پس از ارزیابی، رنگ مناسب برای اقلیمهای مختلف، ارائه میگردد